Paul James Moughan 教授

安发国际控股集团  高级技术顾问

医学营养学专家

药物代谢专家

新西兰梅西大学Riddet学院   院长